Hướng dẫn video Sê-ri LJ-X8000

Video mô tả chi tiết các thao tác cơ bản của Bộ điều khiển LJ-X8000.

Lưu và áp dụng các cài đặt kiểm tra và dữ liệu hình ảnh

Sử dụng thẻ SD (nhập và xuất)

1. Lưu cài đặt kiểm tra từ bộ điều khiển vào thẻ SD

Phần này sử dụng video để giải thích cách lưu cài đặt kiểm tra vào thẻ SD đã cắm vào khe thẻ SD 2 trên bộ điều khiển.

1-1 Lưu các cài đặt kiểm tra hiện tại.

Lưu cài đặt kiểm tra hiện đang sử dụng.

1-2 Lưu các cài đặt kiểm tra hiện tại và ảnh lưu trữ theo lô.

Lưu cài đặt kiểm tra hiện tại và hình ảnh lưu trữ được thu thập trên bộ điều khiển trong quá trình đo ở chế độ chạy.

2. Nhập cài đặt kiểm tra từ thẻ SD vào bộ mô phỏng

3. Xuất cài đặt kiểm tra từ bộ mô phỏng sang thẻ SD

4. Nhập cài đặt kiểm tra vào bộ điều khiển từ Thẻ SD

Phần này giải thích cách áp dụng cài đặt kiểm tra từ thẻ SD được lắp vào khe thẻ SD2 lên bộ điều khiển.

4-1 Nhập cài đặt kiểm tra của một chương trình kiểm tra riêng lẻ từ thẻ SD vào bộ điều khiển

Nhập cài đặt kiểm tra của một chương trình cụ thể từ thẻ SD, sau đó áp dụng cài đặt mong muốn cho bộ điều khiển.

4-2 Nhập cài đặt kiểm tra của tất cả các chương trình kiểm tra từ thẻ SD vào bộ điều khiển.

Nhập cài đặt kiểm tra của tất cả các chương trình từ thẻ SD sau đó áp dụng cài đặt mong muốn cho bộ điều khiển.

5. Lưu ảnh đã chụp bởi bộ điều khiển vào thẻ SD

Phần này giải thích cách lưu ảnh đã chụp bởi bộ điều khiển vào thẻ SD được lắp vào khe thẻ SD 2.

5-1 Lưu ảnh cho mọi trình kích hoạt.

Lưu tất cả ảnh đã chụp từ bộ điều khiển vào thẻ SD.

 • *
  Tùy thuộc vào tốc độ mà có thể không lưu được tất cả ảnh.

5-2 Chỉ lưu ảnh khi xảy ra kết quả NG.

Chỉ lưu ảnh vào thẻ SD khi ảnh đã chụp có kết quả kiểm tra NG.

5-3 Chọn các ảnh từ lưu trữ ảnh để lưu.

Các ảnh gần đây được chụp ở chế độ chạy được lưu trong lưu trữ ảnh trên bộ điều khiển. Chọn các ảnh được chỉ định từ lưu trữ ảnh để lưu vào thẻ SD.

 • *
  Số lượng ảnh được lưu trong lưu trữ ảnh có thể khác nhau tùy theo cài đặt chỉ định.

6. Nhập ảnh được lưu trên SD vào bộ mô phỏng

Phần này giải thích cách thêm ảnh đã lưu trên thẻ SD vào chương trình kiểm tra trong bộ mô phỏng. Nếu kích thước của ảnh được chỉ định trong cài đặt kiểm tra và kích thước ảnh thu được không khớp nhau, ảnh có thể không được hiển thị chính xác.

Khi tệp ảnh được lưu theo bước 5-1 và 5-2, những tệp này sẽ được lưu trữ trong thư mục lj-x3d>image trên thẻ SD. Khi tệp ảnh được lưu theo bước 5-3, những tệp này sẽ được lưu trữ trong thư mục lj-x3d>hist trên thẻ SD. Video này sử dụng dữ liệu được lưu theo bước 5-3.

Kết nối PC và bộ điều khiển thông qua USB hoặc cáp LAN (tải lên và tải xuống)

7. Lưu cài đặt kiểm tra (tải xuống)

Phần này giải thích cách lưu cài đặt kiểm tra từ bộ điều khiển vào PC khi bộ điều khiển và PC được kết nối thông qua USB hoặc cáp LAN.

7-1 Lưu cài đặt kiểm tra hiện tại.

Lưu cài đặt kiểm tra hiện đang sử dụng.

7-2 Lưu tất cả cài đặt kiểm tra.

Lưu tất cả cài đặt kiểm tra trên bộ điều khiển.

 • *
  Quá trình này sẽ mất nhiều thời gian nếu có nhiều cài đặt kiểm tra.

7-3 Lưu các cài đặt kiểm tra hiện tại và ảnh lưu trữ theo lô.

Lưu cài đặt kiểm tra hiện tại cũng như các ảnh lưu trữ trên bộ điều khiển vào PC.

8. Áp dụng các cài đặt kiểm tra cho bộ điều khiển (tải lên)

Phần này giải thích cách áp dụng các cài đặt kiểm tra từ PC vào bộ điều khiển khi chúng được kết nối bằng USB hoặc cáp LAN.

8-1 Tải cài đặt kiểm tra của một chương trình kiểm tra riêng lẻ từ PC lên bộ điều khiển

Tải cài đặt kiểm tra của một chương trình cụ thể từ PC lên bộ điều khiển.

8-2 Tải cài đặt kiểm tra của tất cả các chương trình kiểm tra từ PC lên bộ điều khiển.

Tải cài đặt kiểm tra của nhiều chương trình từ PC lên bộ điều khiển.

9. Lưu ảnh vào PC

Phần này giải thích cách lưu ảnh vào PC khi bộ điều khiển và PC được kết nối qua USB hoặc cáp LAN.

 • *
  Các ví dụ trong các video sau đây sử dụng kết nối USB.

Sử dụng phần mềm thiết bị đầu cuối để truyền ảnh sang PC.

9-1 Lưu ảnh cho mỗi trình kích hoạt.

Lưu tất cả ảnh được chụp bởi mỗi trình kích hoạt vào PC.

 • *
  Tùy thuộc vào tốc độ mà có thể không lưu được tất cả ảnh.

9-2 Lưu ảnh mỗi lần xảy ra kết quả NG.

Lưu ảnh vào PC khi ảnh chụp có kết quả NG.

10. Nhập ảnh vào Bộ mô phỏng

Nhập ảnh

Nhập ảnh đã lưu ở bước 9 vào bộ mô phỏng.