PLC (Loại khối lắp ghép)

Bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC) khối hợp nhất với khả năng xử lý tốc độ cao và bộ nhớ mở rộng. Dễ dàng ghi lại tất cả dữ liệu PLC bằng video đồng bộ hóa để nhanh chóng dự đoán và khắc phục sự cố khi xảy ra lỗi sản xuất. Các PLC này cũng có khả năng kết nối với cảm biến và các thiết bị tự động hóa nhà máy khác.

Tải xuống catalogue

Các sản phẩm

Sê-ri KV-8000 - Bộ điều khiển khả lập trình

PLC với chức năng lưu trữ vận hành được tích hợp.

Catalogue Báo giá

Sê-ri KV-7000 - Bộ điều khiển khả lập trình

Tốc độ và lưu trữ vượt trội vượt quá mong đợi dành cho PLC.

Catalogue Báo giá

Sê-ri KV-5000/3000 - Bộ điều khiển khả lập trình

PLC tốc độ siêu cao mang đến khả năng điều khiển thời gian thực

Catalogue Báo giá