Cảm biến nhiệt độ

Với đầu cảm biến nhỏ gọn không yêu cầu cài đặt phát xạ và khoảng cách phát hiện không giới hạn, cảm biến nhiệt độ hồng ngoại kỹ thuật số dễ vận hành và hiệu suất cao này có khả năng đáp ứng nhanh chóng và phát hiện lặp lại cao.

Các sản phẩm

Sê-ri FT - Bộ cảm biến nhiệt độ hồng ngoại kỹ thuật số

Mẫu nhiệt độ cao và phạm vi cực dài được thêm vào dòng sản phẩm cảm biến nhiệt độ hồng ngoại kỹ thuật số Sê-ri FT

Catalogue Báo giá