1. Trang chủ
  2. Giới thiệu về công ty
  3. Mạng lưới toàn cầu

Giới thiệu về công tyMạng lưới toàn cầu

KEYENCE đã phát triển thành một công ty đi đầu toàn cầu, nhanh chóng mở rộng đến 230 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và đang phục vụ hơn 300.000 khách hàng trên toàn thể giởi.

Mạng lưới toàn cầu: 230 văn phòng đặt tại 46 quốc gia

KEYENCE đã phát triển thành một công ty đi đầu toàn cầu trong ngành công nghiệp tự động hóa công nghiệp. Chúng tôi đã nhanh chóng mở rộng đến 230 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và phục vụ hơn 300.000 khách hàng cư trú tại 110 quốc gia.

Khi hợp tác với KEYENCE, bạn sẽ không chỉ nhận được các sản phẩm tiên tiến nhất của ngành công nghiệp, mà bạn còn có thể truy cập vào một mạng lưới toàn cầu. Dự án sản xuất ngày càng mở rộng trong phạm vi toàn cầu, và KEYENCE có thể cung cấp những giải pháp cho khách hàng cho dù cơ sở vật chất của họ được đặt ở đâu hoặc máy của họ đang được vận chuyển đến đâu. Nếu bạn đang ở một quốc gia mà KEYENCE hiện chưa đặt văn phòng, chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến một nhà phân phối KEYENCE đáng tin cậy nếu cần thiết.

Các chuyên gia sản phẩm địa phương hiểu rõ ngành kinh doanh của bạn và luôn sẵn sàng giúp bạn giải quyết các ứng dụng một cách nhanh chóng.

Mạng lưới của chúng tôi

Vui lòng chọn một khu vực