Công nghệ của chúng tôi

Phát triển sản phẩm hàng đầu công nghiệp thông qua Nghiên cứu và Phát triển nội bộ mạnh mẽ Sản phẩm KEYENCE được thiết kế để thêm giá trị cho quá trình sản xuất và nghiên cứu của khách hàng chúng tôi. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển nội bộ của chúng tôi liên tục tìm cách cải thiện sản phẩm để đáp ứng tốt hơn và vượt qua mong đợi của khách hàng. Sản phẩm KEYENCE được thiết kế linh hoạt, vì vậy chúng có thể được sử dụng trong mọi ngành công nghiệp và giải quyết một loạt các ứng dụng. Chúng tôi cố gắng cung cấp sản phẩm tốt nhất thế giới cho hôm nay và nhu cầu ứng dụng cho mai sau.

Tại KEYENCE, những điều kiện như "Đầu tiên trên thế giới", "Nhanh nhất thế giới", "Đầu tiên trong ngành Công nghiệp", và "Tốt nhất trong cùng loại" đều là tiêu chuẩn đi cùng các sản phẩm của chúng tôi. Thành lập từ năm 1974, KEYENCE không ngừng tích lũy kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ tận nơi. Từ đó, chúng tôi hiểu được các ngành công nghiệp mình đang phục vụ và giúp thúc đẩy việc cung cấp các giải pháp tối ưu.