Bộ cảm biến đo

Cảm biến khoảng cách laser độ chính xác cao, không tiếp xúc, cảm biến vị trí và cảm biến đo lường.

Các dòng

Cảm biến biên dạng laser

Cảm biến biên dạng laser

Máy quét laser 2D và 3D / máy phay định hình để đo độ cao, bước, phạm vi, góc, bán kính, điểm tới điểm, điểm tới cạnh và nhiều hơn nữa.

Catalogue

Cảm biến li độ laser

Cảm biến li độ laser

Cảm biến đo lường lưới tam giác laser đơn điểm để đo khoảng cách và định vị với tốc độ cao, đúng và chính xác.

Catalogue

Panme đo quang học / Panme đo quét Laser

Panme đo quang học / Panme đo quét Laser

Máy quét laser 1D và 2D và thước trắc vi quang học đo đường kính, bước răng, độ tròn góc chiều rộng, vị trí và bán kính.

Catalogue

Bộ cảm biến độ dịch chuyển cảm điện

Bộ cảm biến độ dịch chuyển cảm điện

Đo lường tốc độ cao đối với các mục tiêu kim loại. Khoảng cách, biến dạng, độ dày, vị trí, độ lệch tâm.

Catalogue

Các bộ cảm biến khoảng cách tiếp xúc / LVDT

Các bộ cảm biến khoảng cách tiếp xúc / LVDT

Độ chính xác cao và phát hiện độ bền cao với độ phân giải lên đến 0,1 micron. Kết nối nhiều đơn vị để tính toán hoặc so sánh.

Catalogue