Cảm biến vị trí

Các cảm biến dễ sử dụng này có thể giải quyết nhiều ứng dụng đa dạng, chẳng hạn như định vị với độ chính xác cao và kiểm tra sự khác biệt loại sản phẩm.

Các sản phẩm : Cảm biến vị trí tiếp xúc

Sê-ri GT2 - Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số có độ chính xác cao

Scale Shot System trong Sê-ri GT2 cải thiện tốt hơn so với công nghệ cảm biến tiếp xúc thông thường và hiện đang tập trung vào đầu cảm biến loại bút chì.

Catalogue Báo giá

Sê-ri GT - Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số đa năng

Cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số đa công dụng với hiệu chỉnh nút đẩy

Sê-ri AT2 - Cảm biến độ dịch chuyển kỹ thuật số loại tiếp xúc có chính xác cao

Các cảm biến loại tiếp xúc nhiều mẫu bao gồm loại áp suất tiếp xúc cực thấp

Các sản phẩm : Cảm biến vị trí phản xạ

Sê-ri IL - Bộ cảm biến Laser Analog CMOS đa chức năng

Giới thiệu đầu loại mới hiệu suất cao cho Sê-ri IL Hiệu suất ổn định cho việc phát hiện với đòi hỏi khắt khe nhất

Catalogue Báo giá

Sê-ri IA - Bộ cảm biến Laser Analog CMOS

Đo với hiệu suất cao vượt trội, độ chính xác cao

Các sản phẩm : Cảm biến vị trí thu phát độc lập

Sê-ri IG - Panme đo Laser CCD đa năng

Sê-ri I thông minh gồm cảm biến có độ chính xác cao là dòng cung cấp chi phí-hiệu suất cao với chức năng tiên tiến nhất cho việc vận hành tại chỗ.

Catalogue Báo giá

Sê-ri IB - Bộ cảm biến Laser thu phát độc lập

Sê-ri I thông minh gồm cảm biến có độ chính xác cao là dòng cung cấp chi phí thấp-hiệu suất cao với các chức năng tiên tiến nhất cho việc vận hành tại chỗ.

Các sản phẩm : Cảm biến siêu âm

Sê-ri FW - Bộ cảm biến siêu âm kỹ thuật số công suất lớn

Giới thiệu về Sê-ri FW, cảm biến đa phản xạ cao cấp không bị ảnh hưởng bởi vật liệu, màu sắc, hoặc độ bóng cao của mục tiêu.