Cảm biến laser quét / Laser profiler

Cảm biến biên dạng laser thu thập dữ liệu chiều cao theo đường đi của tia laser thay vì một điểm duy nhất. Điều này cho phép thực hiện đo lường 2D/3D, chẳng hạn như độ chênh lệch chiều cao, chiều rộng hoặc góc bằng một cảm biến duy nhất. Ngoài dữ liệu chiều cao, cảm biến biên dạng KEYENCE cũng thu thập dữ liệu cường độ ánh sáng phản xạ để cung cấp giải pháp ổn định cho đo lường và kiểm tra nội tuyến. Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều loại cảm biến đa dạng để hỗ trợ các ứng dụng và ngành công nghiệp khác nhau.

Các sản phẩm

Sê-ri LJ-V7000 - Máy đo biên dạng nội tuyến tốc độ cực cao

NHANH NHẤT THẾ GIỚI VỚI TỐC ĐỘ 64.000 TIẾT DIỆN/GIÂY. Tốc độ cho phép đo bất kỳ sản phẩm với bất kỳ hình dạng nào!

Catalogue Báo giá

Sê-ri LJ-G5000 - Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser 2D có độ chính xác cao

Sê-ri LJ-G đo chính xác tiết diện bề mặt của mục tiêu theo hướng X và Z. Có thể đo chiều cao, chiều rộng hoặc kẽ hở trên tiết diện bề mặt bằng cách sử dụng 28 chế độ đo.

Catalogue Báo giá