Hệ thống đo

Hệ thống đo lường quang học tự động hóa chìa khóa trao tay

Các dòng

Sê-ri IM-7000 - Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh

Bằng cách cung cấp tốc độ đo vượt trội và độ chính xác của phép đo cao, hệ thống đo kích thước ảnh Sê-ri IM thay đổi đáng kể các hoạt động đo lường của bạn.

Catalogue Hỏi giá