Hỗ trợ

Hỗ trợ người dùng sản phẩm

Phần mềm mới nhất, hướng dẫn sử dụng và tài liệu đào tạo cho nhiều sản phẩm khác nhau.

Bản dùng thử miễn phí

Gửi yêu cầu nhận bản dùng thử miễn phí bất kỳ sản phẩm nào để kiểm tra trước khi mua.

Yêu cầu Demo/Test

Kỹ sư kinh doanh của chúng tôi có thể demo tại chỗ hoặc trực tuyến, để khách hàng có thể kiểm chứng các tính năng và lợi ích khi áp dụng sản phẩm của KEYENCE cho những ứng dụng khác nhau.

Mã được chứng nhận

Thông tin để kiểm tra chứng nhận sản phẩm và tình trạng hợp quy.

Yêu cầu Catalog tổng quát

Gửi yêu cầu để nhận miễn phí catalogue về toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi. Catalogue sẽ được gửi qua bưu điện theo địa chỉ đã đăng ký.

Thành viên My KEYENCE

Chỉnh sửa thông tin tài khoản trực tuyến và truy cập lịch sử tải xuống của bạn.