Hỗ trợ người dùng Sê-ri LJ-X8000

Trang này cung cấp thông tin và hướng dẫn hữu ích trong việc thiết lập và sử dụng thành thạo Sê-ri LJ-X8000.

Mục lục

Phần mềm

Các bản cập nhật phần mềm và firmware khả dụng cho Sê-ri LJ-X8000

Kích hoạt

Nhấn vào đây để kích hoạt LJ-H1X Simulation-Software (đăng ký sử dụng).

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn cấu hình để sử dụng với Sê-ri LJ-X8000

CAD

Tải xuống dữ liệu CAD Sê-ri LJ-X8000

Hướng dẫn sử dụng bằng video

Trang này liệt kê các hướng dẫn video dễ hiểu cho các mục như cách lưu cài đặt Sê-ri LJ-X8000.

Kết nối PLC/Mạng/Thiết bị bên ngoài

Hướng dẫn quy trình và tập tin có sẵn để giao tiếp với PLC, PC hoặc thiết bị bên ngoài khác

Thắc mắc

Gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho Sê-ri LJ-X8000

Thông tin liên quan

Nhấp vào liên kết bên dưới để truy cập trang hỗ trợ người dùng cho Sê-ri XG-X.

  • Hỗ trợ người dùng XG-X/XG | Thêm chi tiết