Bộ thiết bị giao tiếp mạng

Các sản phẩm

Sê-ri DL - Bộ thiết bị giao tiếp

Tiết kiệm dây dẫn đáng kể với miền mở MỚI

Catalogue Yêu cầu báo giá

Sê-ri NU - Bộ thiết bị giao tiếp mạng

Giảm đáng kể việc nối dây và thời gian cài đặt. Chỉ yêu cầu cáp giao tiếp đơn giữa Sê-ri PC/PLC và Sê-ri NU khi nối dây.

Catalogue Yêu cầu báo giá