Máy phân tích nguyên tố

Giải quyết nhiều ứng dụng khác nhau - từ tạo ảnh đến phân tích nguyên tố - chỉ bằng một thiết bị. Bằng cách loại bỏ nhu cầu về chân không, xử lý độ dẫn điện, cắt, hoặc các quy trình tiền xử lý khác, Sê-ri EA giúp đơn giản hóa việc xác định vật liệu và cho phép bất kỳ người dùng nào cũng thu được kết quả ngay lập tức.

Tải xuống catalogue

Các sản phẩm

Sê-ri EA-300 - Máy phân tích nguyên tố bằng laser

Giới thiệu máy phân tích nguyên tố để sử dụng với kính hiển vi VHX. Chỉ cần đặt mục tiêu lên bàn soi để thực hiện phân tích nguyên tố mà không cần phá hủy, lắng kết hoặc chân không. Các đề xuất dựa trên AI giúp ai cũng có thể xác định được vật liệu hoặc chất lạ.

Catalogue Báo giá