Hỗ trợ người dùng sản phẩm

Hệ thống camera công nghiệp

Cảm biến hình ảnh

Thiết bị đọc mã vạch cầm tay

Máy khắc laser / Máy khắc cắt laser

Hệ thống đo hình ảnh

Chỉ cho người dùng sản phẩm. Số sê ri được yêu cầu.