Hỗ trợ người dùng sản phẩm

Hệ thống camera công nghiệp

Cảm biến hình ảnh

Thiết bị đọc mã vạch cầm tay

Hệ thống đo hình ảnh

Chỉ cho người dùng sản phẩm. Số sê ri được yêu cầu.