Cảm biến điều khiển quá trình

Giám sát các quá trình thiết bị bao gồm áp suất và lưu lượng.

Các dòng

Bộ cảm biến áp suất

Bộ cảm biến áp suất

Giám sát áp suất của các ứng dụng khí và thủy lực.

Catalogue

Bộ cảm biến nhiệt độ

Bộ cảm biến nhiệt độ

Đạt được đo nhiệt độ không tiếp xúc tốc độ cao và tầm xa lên đến 2400 ° F.

Catalogue