Phần mềm Sê-ri LJ-X8000

Các bản cập nhật phần mềm và firmware khả dụng cho Sê-ri LJ-X8000.
Khi thiết lập ban đầu sản phẩm này, vui lòng kiểm tra phiên bản firmware của hệ thống để đảm bảo sản phẩm vận hành với phiên bản mới nhất.

Phần mềm

Nhấp vào đây để kích hoạt (đăng ký sử dụng).

Các trang chính

Cập nhật

Tệp được yêu cầu khi cập nhật firmware của bộ điều khiển sẽ khác nhau giữa chế độ hoạt động 3D và 2D. Tải xuống tệp thích hợp theo chế độ bạn đang sử dụng.

Cập nhật đầu cảm biến để đảm bảo tương thích với phiên bản firmware mới nhất.

Các trang chính