Cảm biến

Sản phẩm sử dụng cho các ứng dụng đa mục đích bao gồm sự hiện diện / thiếu vắng và sự khác biệt trong các bộ phận.

Các dòng

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang điện

Phát hiện sự hiện diện bằng nguồn ánh sáng LED.

Catalogue

Cảm biến sợi quang

Cảm biến sợi quang

Phát hiện hiệu suất cao, tốc độ cao với sợi quang được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện môi trường đa dạng.

Catalogue

Cảm biến laser

Cảm biến laser

Đạt được phát hiện sự hiện diện tầm xa bằng việc sử dụng một chùm tia laser tập trung và rõ ràng.

Catalogue

Cảm biến vị trí

Cảm biến vị trí

Xác định rằng đối tượng mục tiêu nằm trong vị trí và dung sai được quy định. Dữ liệu đánh giá hoặc giá trị đo lường có thể xuất ra.

Catalogue

Cảm biến hình ảnh

Cảm biến hình ảnh

Cảm biến hình ảnh tích hợp trí tuệ nhân tạo cho kết quả ổn định.

Catalogue

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận

Phát hiện sự hiện diện của các mục tiêu là kim loại đen và kim loại màu.

Catalogue

Bộ thiết bị giao tiếp mạng

Bộ thiết bị giao tiếp mạng

Cung cấp cảm biến giám sát và điều khiển EtherNet/IP®, DeviceNet®, EtherCAT, hoặc mạng lưới CC-Link.

Catalogue