Văn phòng địa phương

KEYENCE VIETNAM CO., LTD.

Address
Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone
+84-24-3772-5555
Fax
+84-24-3772-5566

Ha Noi

Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phone: +84-24-3772-5555

Fax: +84-24-3772-5566

Ho Chi Minh

Tầng 22, Tòa nhà Saigon Centre 2, Số 67 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: +84-28-3521-0055

Fax: +84-28-3911-7521