Hệ thống đo hình ảnh

Hệ thống đo lường tự động, tức thời cung cấp dữ liệu đo có độ chính xác và khả năng lặp lại cao chỉ trong vài giây. Bạn chỉ cần đặt bộ phận lên bàn soi và nhấn nút! Có thể đo kích thước hàng trăm tiêu chí quan trọng trên bất kỳ bộ phận nào trong trường quan sát của hệ thống. Phần mềm phát hiện mép gờ tự động tích hợp giúp loại bỏ tính chủ quan để đảm bảo tính thống nhất của kết quả đo. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hệ thống này cho quy trình kiểm soát chất lượng bất kể sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm hay mang đến khu vực sản xuất.

Tải xuống catalogue

Các dòng

Sê-ri IM-7000 - Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh

Bằng cách cung cấp tốc độ đo vượt trội và độ chính xác của phép đo cao, hệ thống đo kích thước ảnh Sê-ri IM thay đổi đáng kể các hoạt động đo lường của bạn.

Catalogue Hỏi giá