Riêng tư

BẢO MẬT CHI TIẾT

Tổng công ty KEYENCE Việt Nam cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi nhận ra điều quan trọng là phải cho bạn biết về cách xử lý thông tin chúng tôi nhận được từ bạn trên mạng Internet.
Chúng tôi đã xây dựng trang web theo phương thức để bạn có thể truy cập mà không cần báo danh hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, trang web chỉ lấy tên miền chứ không lấy địa chỉ e-mail của khách truy cập.
Thông tin này được tổng hợp để tính lượng khách truy cập, thời gian và thời lượng truy cập của bạn, các trang bạn xem trên trang web của chúng tôi, v.v...

Ngoài ra còn có nhiều cơ hội trên trang web để bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về bạn và những điều bạn quan tâm, chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ e-mail.

Nếu bạn chọn chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng nó cho mục đích nghiên cứu thị trường và các mục đích tiếp thị khác, có thể bao gồm cả việc chia sẻ nó với Tổng công ty KEYENCE và các công ty trực thuộc KEYENCE tại các nước khác. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn cho bất kỳ công ty nào khác.
Hơn nữa, thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được cũng được sử dụng để đáp ứng yêu cầu, xử lý đơn hàng, gửi tin tức mới nhất và các cung cấp miễn phí hoặc gửi Catalogue tổng hợp. Nếu bạn muốn ngừng việc đăng ký nhận những tin tức mới nhất và các cung cấp miễn phí, xin vui lòng yêu cầu chấm dứt theo đúng quy trình trên trang web của KEYENCE.

Công nghệ cookie có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn thông tin sẵn có.
Một cookie là một thành phần của dữ liệu mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt của bạn, sau đó được lưu trữ trên ổ cứng. Vì vậy, khi bạn ghé lại thăm trang web, chúng tôi có thể đưa thông tin phù hợp với sở thích cá nhân của bạn. Mục đích là để tiết kiệm thời gian của bạn và giúp việc truy cập có ích hơn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt thông báo khi nhận cookie.

Có một số thời điểm chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát trực tuyến để hiểu rõ hơn về nhu cầu và hồ sơ của khách truy cập.
Khi tiến hành khảo sát, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn cách thức chúng tôi sử dụng thông tin tại thời điểm thu thập thông tin của bạn trên Internet.
Các trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác như trang của Tổng công ty KEYENCE và các công ty trực thuộc KEYENCE tại các nước khác.
Chúng tôi cố gắng để chỉ liên kết các trang web có cùng tiêu chuẩn cao và tôn trọng sự riêng tư, nhưng không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc thực hiện bảo mật của các trang web khác.