PLC (Loại khối đầu cuối)

KV Nano

Sê-ri KV Nano - Bộ điều khiển logic có thể lập trình

PLC loại nguyên kiện với giá cả hợp lý, tốc độ cao, chức năng cao

Catalogue Yêu cầu báo giá