Các loại khác

Các sản phẩm

Sê-ri GA - Bộ cảm biến va đập

Cảm biến va đập phát hiện sự có/không có rung động hoặc thay đổi trong mức rung động với độ nhạy cao

Sê-ri DD - Bộ dò hai lớp

Phát hiện tấm đôi loại không tiếp xúc ngăn ngừa gấp đôi lỗi vật liệu trống