Camera công nghiệp

Thực hiện kiểm tra tự động và nhận dạng bộ phận bằng cách sử dụng nhiều loại hệ thống camera công nghiệp và cảm biến camera của chúng tôi.

Các dòng

Hệ thống camera công nghiệp

Hệ thống camera công nghiệp

Hệ thống thị giác được sử dụng trong vô số các ứng dụng bao gồm kiểm soát chất lượng, định vị robot, và những nơi cần dữ liệu trực quan khác.

Catalogue

Cảm biến hình ảnh

Cảm biến hình ảnh

Cảm biến camera tích hợp trí tuệ nhân tạo cho kết quả ổn định.

Catalogue