1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D

Thực hiện kiểm tra tự động và nhận dạng bộ phận bằng việc sử dụng một loạt các sản phẩm thiết bị đọc mã vạch và hệ thống thị giác của chúng tôi.

Các sản phẩm

Hệ thống thị giác được sử dụng trong vô số các ứng dụng bao gồm kiểm soát chất lượng, định vị robot, và những nơi cần dữ liệu trực quan khác.

Cảm biến camera tích hợp trí tuệ nhân tạo cho kết quả ổn định.

Một loạt các thiết bị đọc mã vạch 1-D / 2-D cầm tay và cố định cho các ứng dụng công nghiệp.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP/ỨNG DỤNG

sc_industry_01

Tìm hiểu lợi ích từ các ứng dụng KEYENCE cho các sản phẩm tự động hóa công nghiệp khác nhau.

Trường hợp nghiên cứu

sc_casestudies_01

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp và các chuyên gia đang sử dụng sản phẩm KEYENCE cho các giải pháp làm tăng giá trị.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe