Hệ thống đo 3D

Hệ thống đo lường 3D ngoại tuyến cho các ngành và ứng dụng khác nhau.

Các dòng

Sê-ri VR-6000 - Thiết bị đo biên dạng quang học 3D

Thiết bị đo biên dạng quang học VR-6000 thực hiện đo không tiếp xúc để thay thế thiết bị đo biên dạng loại đầu đo và dụng cụ đo độ nhám. Hệ thống đo tiết diện 3D này chụp toàn diện dữ liệu bề mặt trên khắp mục tiêu với độ phân giải 0,1 µm, cho phép đo đặc tính vốn không thể thực hiện được bằng các dụng cụ loại đầu dò. Hệ thống quét dạng quay mới cải thiện đáng kể khả năng đo lường của hệ thống. Thiết bị có thể thực hiện đo mặt cắt ngang kích thước thực tế mà không có điểm mù. Bạn có thể đo độ dày và độ lõm của thành mà không cần cắt hoặc phá hủy mục tiêu. Ngoài ra, thuật toán quét HDR cũng cung cấp khả năng quét tăng cường để xác định ngay lập tức các cài đặt tối ưu để chụp dữ liệu chất lượng cao, ngay cả trên các bề mặt bóng và mờ.

Catalogue Báo giá