Máy khắc laser

Các dòng

Sê-ri MD-X - Máy khắc bằng Laser Hybrid 3 Trục

Laser hybrid mới được phát triển
Khắc và xử lý nhanh, rõ ràng trên nhựa và kim loại

Catalogue Yêu cầu báo giá

Sê-ri ML-Z - Máy khắc Laser CO2 3-trục

Laser CO2 điều khiển 3 trục
Khắc và xử lý chất lượng cao trên giấy, nhựa, v.v...

Catalogue Yêu cầu báo giá