1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Máy khắc laser / Máy khắc cắt laser
  4. Máy khắc laser

Máy khắc laser

Hệ thống khắc bằng laser sử dụng laser để khắc số sê-ri, mã dữ liệu, logo, và những thông tin khác trực tiếp lên mục tiêu. Hệ thống có thể được sử dụng để cắt trong các công việc gia công như loại bỏ lớp phủ.

Các sê ri ngừng sản xuất:
  • Marking-Central.com
  • Laser Marking Library
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe