Các giải pháp

Sản phẩm sáng tạo không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn đáp ứng yêu cầu khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp sản xuất và nghiên cứu trong tương lai.

Trung tâm nguồn

Giúp bạn tìm hiểu thêm về công nghệ đằng sau những sản phẩm mang lại các giải pháp tự động hóa hoàn toàn dành cho khách hàng của KEYENCE.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP / ỨNG DỤNG

Các ứng dụng của KEYENCE cho các sản phẩm tự động hóa công nghiệp: chất bán dẫn, linh kiện điện tử, đóng gói, thiết bị gia dụng, ô tô, công cụ máy và thiết bị tự động hóa.

Trường hợp nghiên cứu

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp và chuyên gia sử dụng các sản phẩm KEYENCE cho các giải pháp làm tăng giá trị khiến họ vượt lên hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân.