1. Trang chủ
 2. Giới thiệu về công ty
 3. Mạng lưới toàn cầu
 4. UK & Ireland

Giới thiệu về công tyMạng lưới toàn cầu

KEYENCE đã phát triển thành một công ty đi đầu toàn cầu, nhanh chóng mở rộng đến 210 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và đang phục vụ hơn 250.000 khách hàng trên toàn thể giởi.

KEYENCE(UK)LIMITEDHead Office
Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, U.K.
 • Birmingham
  Phone: +44 (0) 1212-141-800
 • Milton Keynes
  Phone: +44 (0) 1908-696-900
 • Newcastle
  Phone: +44 (0) 1914-777-703
 • London
  Phone: +44 (0) 2089-901-000
 • Manchester
  Phone: +44 (0) 1618-743-600
 • Dublin
  Phone: 1-800-813-031 (From Ireland Only)
  +353-016-120-500 (From Other Countries)