Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Giới thiệu về công ty
     3. Mạng lưới toàn cầu

     Giới thiệu về công tyMạng lưới toàn cầu

     KEYENCE đã phát triển thành một công ty đi đầu toàn cầu, nhanh chóng mở rộng đến 210 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và đang phục vụ hơn 250.000 khách hàng trên toàn thể giởi.

     KEYENCE(UK)LIMITEDHead Office
     Avebury House, 219-225 Avebury Boulevard, Milton Keynes MK9 1AU, U.K.
     • Birmingham
      Phone: +44 (0) 1212-141-800
     • Milton Keynes
      Phone: +44 (0) 1908-696-900
     • Newcastle
      Phone: +44 (0) 1914-777-703
     • London
      Phone: +44 (0) 2089-901-000
     • Manchester
      Phone: +44 (0) 1618-743-600
     • Dublin
      Phone: 1-890-812-031 (From Ireland Only)
      +353-016-120-500 (From Other Countries)