1. Trang chủ
 2. Giới thiệu về công ty
 3. Mạng lưới toàn cầu
 4. KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA

Giới thiệu về công tyMạng lưới toàn cầu

KEYENCE đã phát triển thành một công ty đi đầu toàn cầu, nhanh chóng mở rộng đến 210 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và đang phục vụ hơn 250.000 khách hàng trên toàn thể giởi.

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SAHead Office
Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgium
 • Phone: +32 (0) 15 281 222
 • Fax: +32 (0) 15 201 623
 • E-mail: info@keyence.eu
Web site: https://www.keyence.eu (English)https://www.keyence.eu/frfr/ (French)
https://www.keyence.eu/dede/ (German)https://www.keyence.eu/nlnl/ (Dutch)
https://www.keyence.eu/cscz/ (Czech)https://www.keyence.eu/huhu/ (Hungarian)
https://www.keyence.eu/plpl/ (Polish)
 • AUSTRIA
  Vienna, Salzburg

  Phone: +43 (0) 2236 378266 0
 • BELGIUM
  Mechelen

  Phone: +32 (0) 15 686 700
 • CZECH REPUBLIC
  Brno, Prague

  Phone: +420 220 184 700
 • HUNGARY
  Budapest, Gyor

  Phone: +36 1 802 7360
 • NETHERLANDS
  Eindhoven

  Phone: +31 (0) 40 206 6100
 • POLAND
  Krakow, Warsaw, Wroclaw

  Phone: +48 71 368 61 60
 • ROMANIA
  Bucharest

  Phone: +40 (0) 269 232 808
 • SLOVAKIA
  Bratislava

  Phone: +421 (0) 2 5939 6461
 • SLOVENIA
  Ljubljana

  Phone: +386 (0) 1 4701 666
 • SWITZERLAND
  Zurich

  Phone: +41 (0) 43 455 77 30