Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Giới thiệu về công ty
     3. Mạng lưới toàn cầu

     Giới thiệu về công tyMạng lưới toàn cầu

     KEYENCE đã phát triển thành một công ty đi đầu toàn cầu, nhanh chóng mở rộng đến 210 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và đang phục vụ hơn 250.000 khách hàng trên toàn thể giởi.

     KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SAHead Office
     Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgium
     • Phone: +32 (0) 15 281 222
     • Fax: +32 (0) 15 201 623
     • E-mail: info@keyence.eu
     Web site: https://www.keyence.eu (English)https://www.keyence.eu/frfr/ (French)
     https://www.keyence.eu/dede/ (German)https://www.keyence.eu/nlnl/ (Dutch)
     • AUSTRIA
      Vienna, Salzburg

      Phone: +43 (0) 2236 378266 0
     • BELGIUM
      Mechelen

      Phone: +32 (0) 15 686 700
     • CZECH REPUBLIC
      Prague

      Phone: +420 220 184 700
     • HUNGARY
      Budapest

      Phone: +36 1 802 73 60
     • NETHERLANDS
      Breda

      Phone: +31 (0) 40 20 66 100
     • POLAND
      Krakow, Wroclaw

      Phone: +48 (0) 71 36861 60
     • ROMANIA
      Bucharest

      Phone: +40 269 232 808
     • SLOVAKIA
      Bratislava

      Phone: +421 2 5939 6461
     • SLOVENIA
      Ljubljana

      Phone: +386 (0) 1 4701 666
     • SWITZERLAND
      Zurich

      Phone: +41 (0) 434 5577 30