1. Trang chủ
 2. Giới thiệu về công ty
 3. Mạng lưới toàn cầu
 4. Italy

Giới thiệu về công tyMạng lưới toàn cầu

KEYENCE đã phát triển thành một công ty đi đầu toàn cầu, nhanh chóng mở rộng đến 210 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và đang phục vụ hơn 250.000 khách hàng trên toàn thể giởi.

KEYENCE ITALIA S.p.A.Head Office
Via della Moscova 3, 20121 Milan, Italy
 • Bologna
  Phone: +39-051-402238
  Fax: +39-051-404299
 • Milano
  Phone: +39-02-30574400
  Fax: +39-02-30574499
 • Pescara
  Phone: +39-085-9091200
  Fax: +39-085-9091232
 • Torino
  Phone: +39-011-2673750
  Fax: +39-011-2460257
 • Padova
  Phone: +39-049-78440-11
  Fax: +39-049-776546