Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Giới thiệu về công ty
     3. Mạng lưới toàn cầu & Văn phòng địa phương

     Mạng lưới toàn cầu & Văn phòng địa phương

     Europe/Africa

     1. France
     2. Germany
     3. UK & Ireland
     4. Italy
     5. Belgium, Netherlands,
      Austria and Eastern Europe
     6. Other European Area

     Italy

     MAP

     KEYENCE ITALIA S.p.A.Head Office
     Via della Moscova 3, 20121 Milan, Italy
     • Bologna
      Phone: +39-051-402238
      Fax: +39-051-404299
     • Milano
      Phone: +39-02-30574400
      Fax: +39-02-30574499
     • Pescara
      Phone: +39-085-9091200
      Fax: +39-085-9091232
     • Torino
      Phone: +39-011-2673750
      Fax: +39-011-2460257
     • Padova
      Phone: +39-049-78440-11
      Fax: +39-049-776546