Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Giới thiệu về công ty
     3. Mạng lưới toàn cầu
     4. Italy

     Giới thiệu về công tyMạng lưới toàn cầu

     KEYENCE đã phát triển thành một công ty đi đầu toàn cầu, nhanh chóng mở rộng đến 210 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và đang phục vụ hơn 250.000 khách hàng trên toàn thể giởi.

     KEYENCE ITALIA S.p.A.Head Office
     Via della Moscova 3, 20121 Milan, Italy
     • Bologna
      Phone: +39-051-402238
      Fax: +39-051-404299
     • Milano
      Phone: +39-02-30574400
      Fax: +39-02-30574499
     • Pescara
      Phone: +39-085-9091200
      Fax: +39-085-9091232
     • Torino
      Phone: +39-011-2673750
      Fax: +39-011-2460257
     • Padova
      Phone: +39-049-78440-11
      Fax: +39-049-776546

     Đầu trang

     KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
     Phone: +84-24-3772-5555
     E-mail: info@keyence.com.vn
     Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp