1. Trang chủ
 2. Giới thiệu về công ty
 3. Mạng lưới toàn cầu
 4. Germany

Giới thiệu về công tyMạng lưới toàn cầu

KEYENCE đã phát triển thành một công ty đi đầu toàn cầu, nhanh chóng mở rộng đến 210 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và đang phục vụ hơn 250.000 khách hàng trên toàn thể giởi.

KEYENCE DEUTSCHLAND GmbH

German Local Offices
 • Berlin
 • Bielefeld
 • Düsseldorf
 • Erfurt
 • Essen
 • Frankfurt
 • Hamburg
 • Hannover
 • Karlsruhe
 • Köln
 • Leipzig
 • Mannheim
 • Montabaur
 • München
 • Nürnberg
 • Stuttgart
 • Ulm