Hướng dẫn sử dụng Sê-ri IV3 bằng video

Các hướng dẫn sử dụng bằng video dễ hiểu được liệt kê dưới đây sẽ trình bày cách thiết lập Sê-ri IV3 và các gợi ý để vận hành ổn định.
Các hướng dẫn sử dụng bằng video này có thể giúp bạn giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình lắp đặt và cài đặt.

Cách nối dây, lắp đặt và cấu hình ban đầu

Các video dưới đây trình bày cách nối dây và lắp đặt từng mẫu máy của Sê-ri IV3.

Quy trình nối dây, gắn phụ tùng và lắp đặt (loại bộ khuếch đại riêng biệt)

Video này trình bày cách nối dây và cài đặt Sê-ri IV3 (loại bộ khuếch đại riêng biệt).

Quy trình nối dây, gắn phụ tùng và lắp đặt (camera thông minh)

Video này trình bày cách nối dây và cài đặt Sê-ri IV3 (camera thông minh).

Cấu hình ban đầu sau khi bật nguồn

Video này trình bày quy trình cấu hình chung cho tất cả các mẫu máy Sê-ri IV3 sau lần bật nguồn đầu tiên.

Cài đặt cơ bản

Các video dưới đây trình bày cài đặt cơ bản của Sê-ri IV3 theo cách sử dụng.

Cài đặt chức năng Tối ưu hóa hình ảnh thông minh

Video này trình bày cách thiết đặt các điều kiện chụp ảnh, chẳng hạn như độ sáng và lấy nét, bằng cách sử dụng chức năng Tối ưu hóa hình ảnh thông minh.

Cài đặt chế độ phân loại

Video này trình bày quy trình cài đặt chế độ phân loại để phân loại nhiều loại sản phẩm khác nhau.

Cài đặt công cụ học tập

Video này trình bày quy trình cài đặt công cụ học tập phân biệt các sản phẩm một cách đơn giản bằng cách đăng ký các sản phẩm OK và NG.

Cài đặt công cụ điều chỉnh vị trí

Video này trình bày quy trình cài đặt công cụ điều chỉnh vị trí để theo dõi vị trí và định hướng của mục tiêu.

Điều chỉnh vị trí được chỉ định cho từng công cụ bằng cách sử dụng điều chỉnh nhiều vị trí

Video này trình bày cách thiết đặt điều chỉnh nhiều vị trí để cho phép điều chỉnh vị trí được chỉ định cho từng công cụ phát hiện.

Cài đặt ứng dụng

Video dưới đây trình bày các cài đặt ứng dụng cho những mục đích đặc biệt bằng cách kết hợp nhiều chức năng của Sê-ri IV3.

Cài đặt học tập bổ sung

Video này trình bày quy trình cài đặt học tập bổ sung, bổ sung thêm các điều kiện kiểm tra OK/NG vào công cụ học tập.

Cài đặt ứng dụng để phát hiện nhiều điểm phóng đại

Video này trình bày các cài đặt để kiểm tra nhiều điểm được chỉ định tự do trong trường quan sát trong khi chuyển đổi các điểm này ở tốc độ cao.

Cài đặt kiểm tra tự động cho từng quy trình

Video này trình bày cách thiết đặt quy trình chuyển đổi chương trình tự động cho nhiều quy trình và để phát hiện thời gian dành cho thực hiện quy trình.

Cài đặt thử lại tự động

Video này trình bày cách thiết đặt quá trình thử lại tự động để tránh việc phát hiện NG có thể bị bỏ qua.

Các sản phẩm: