Các video hướng dẫn của CV-X

Các video hướng dẫn của CV-X

Tiện ích phụ trợ

  • Tái tạo cài đặt camera

    Tái tạo cài đặt camera

    So sánh hình ảnh camera trực tiếp với hình ảnh đăng ký được lưu trữ để chỉnh sửa lấy nét, vị trí và độ sáng của hình ảnh

  • Cung cấp tự động tài liệu Hướng dẫn sử dụng

    Cung cấp tự động tài liệu Hướng dẫn sử dụng

    Tự động cung cấp hướng dẫn sử dụng dành cho người sử dụng cụ thể cho chương trình hiện tại bằng cách sử dụng Phần mềm mô phỏng CV-X được lưu để chỉnh sửa trong Microsoft Word