Các video hướng dẫn của CV-X

Các video hướng dẫn của CV-X

Các công cụ kiểm tra

 • Công cụ tự động thiết lập

  Công cụ tự động thiết lập

  Tự động thiết lập kiểm tra bằng cách thiết lập ít nhất 30 bộ phận tốt

 • Vùng đen và trắng

  Vùng đen và trắng

  Kiểm tra có/không có sẽ đếm số điểm ảnh màu đen hoặc màu trắng bằng cách thiết lập ngưỡng nhị phân

 • Thành phần màu

  Thành phần màu

  Kiểm tra màu chính xác bằng cách sử dụng RGB (Đỏ, xanh lục, xanh dương) hoặc HSB (màu sắc, độ bão hòa, độ sáng)

 • Vùng chỉ định màu

  Vùng chỉ định màu

  Kiểm tra có/không có sẽ đếm số điểm ảnh bằng cách chọn màu hoặc bóng nào là màu trắng hoặc màu đen

 • Hoa văn bóng

  Hoa văn bóng

  Chỉ định hoa văn để phát hiện sự hiện diện hoặc sử dụng để điều chỉnh vị trí của những công cụ cần thiết khác trên bộ phận di chuyển

 • PatternTrax/Công cụ tạo hoa văn phác thảo

  PatternTrax/Công cụ tạo hoa văn phác thảo

  Chỉ định hoa văn (phác thảo) để phát hiện sự hiện diện hoặc sử dụng để điều chỉnh vị trí của những công cụ cần thiết khác trên bộ phận di chuyển

 • Sự đổi màu toàn phần và sự đổi màu từng phần

  Sự đổi màu toàn phần và sự đổi màu từng phần

  Kiểm tra ổn định được sử dụng cho việc tìm kiếm các khuyết tật, biến đổi màu hoặc trầy xước, hoặc để phát hiện sự hiện diện và tiến hành đếm

 • Đặc tính/Tương phản với công cụ nền

  Đặc tính/Tương phản với công cụ nền

  Phát hiện/đếm cụm pixel mà sáng hơn hoặc tối hơn so với nền trung bình

 • Blob / Công cụ xử lý gộp

  Blob / Công cụ xử lý gộp

  Đếm, lọc, hoặc tìm vị trí của nhiều hạng mục

 • Xử lý mép gờ & Các cài đặt chung

  Xử lý mép gờ & Các cài đặt chung

  Làm thế nào một mép gờ được phát hiện và các cài đặt chung cho tất cả các công cụ dựa trên mép gờ

 • Công cụ định vị mép gờ

  Công cụ định vị mép gờ

  Tìm vị trí của mép gờ để tham khảo vị trí hoặc để sử dụng tính toán phép đo

 • Công cụ đo mép gờ đến chu vi

  Công cụ đo mép gờ đến chu vi

  Tìm góc bằng cách định vị bán kính mép gờ dọc theo bề mặt uốn cong sử dụng khu vực đo hình tròn hoặc hình cung

 • Độ dốc của góc / Góc mép gờ

  Độ dốc của góc / Góc mép gờ

  Tìm góc bằng cách phát hiện mép gờ trên hai bề mặt riêng biệt

 • Công cụ xác định chiều rộng mép gờ

  Công cụ xác định chiều rộng mép gờ

  Phát hiện hai mép gờ trong công cụ và quyết định khoảng cách giữa chúng

 • Công cụ xác định khoảng cách mép gờ

  Công cụ xác định khoảng cách mép gờ

  Đo khoảng cách trung tâm hoặc khoảng cách khe hở chạy qua mép gờ

 • Tổng quan công cụ mép gờ dáng điệu & Các cài đặt chung

  Tổng quan công cụ mép gờ dáng điệu & Các cài đặt chung

  Định vị trí dọc theo tiết diện của các bề mặt trong công cụ mép gờ dáng điệu và các cài đặt chung của chúng

 • Công cụ định vị mép gờ dáng điệu

  Công cụ định vị mép gờ dáng điệu

  Đo tiết diện bề mặt dọc theo một vòng tròn, vòng cung, hoặc đường tròn để phát hiện các vị trí thấp nhất/cao nhất hoặc chỉ định một vị trí

 • Công cụ đo chiều rộng mép gờ dáng điệu

  Công cụ đo chiều rộng mép gờ dáng điệu

  Đo chiều rộng dọc theo toàn bộ bộ phận hoặc tìm đường kính của phần dọc theo toàn bộ chu vi

 • Công cụ kiểm tra độ biến màu mép gờ dáng điệu

  Công cụ kiểm tra độ biến màu mép gờ dáng điệu

  Tìm các lỗi dọc theo mép gờ của một đường thẳng, hình tròn hoặc hình bầu dục, hình dạng phức tạp và những đường cong tự do

 • Công cụ đọc mã 1D và 2D

  Công cụ đọc mã 1D và 2D

  Phát hiện mã 1D và 2D với các tùy chọn để xuất các văn bản và thực hiện đánh giá với lịch được tích hợp sẵn

 • OCR/Công cụ ký tự

  OCR/Công cụ ký tự

  Trích xuất thông tin ký tự trong khu vực kiểm tra và nhận diện chuỗi ký tự

 • Kích thước và Hình học

  Kích thước và Hình học

  Đo kích thước bằng cách lựa chọn các điểm, đường, hoặc các hình dạng

 • Bóng

  Bóng

  Tìm giá trị trung bình hoặc giá trị thang màu xám vùng để xác định sự hiện diện hoặc để xác định dữ liệu tham khảo cho cường độ ánh sáng

 • Điều Chỉnh Vị Trí

  Điều Chỉnh Vị Trí

  Điều chỉnh vùng kiểm tra của các công cụ bám theo vị trí sản phẩm