Cảm biến thông minh

Trí tuệ nhân tạo chuyên về phát hiện go (đi) và no go (không đi) cho phép thiết lập tự động và hiệu suất ổn định. Dòng sản phẩm đa dạng gồm cảm biến hình ảnh thông minh đa chức năng và kích thước siêu nhỏ gọn cho phép sử dụng ở bất kỳ vị trí nào.

Hệ thống điểm quy mô (The Scale Shot System) trong Sê-ri GT2 cải thiện dựa trên công nghệ cảm biến tiếp xúc thông thường và hiện đang tập trung vào đầu cảm biến loại bút chì.

Đạt được độ ổn định chưa từng có bằng cách tận dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo trực quan. Không cần kiến thức lập trình cảm biến vẫn cho kết quả ổn định.

Giới thiệu đầu cảm biến hiệu suất cao mới dành cho Sê-ri IL Hiệu suất ổn định dành cho việc phát hiện với đòi hỏi khắt khe nhất.

Sê-ri I thông minh bao gồm cảm biến có độ chính xác cao là dòng sản phẩm mang lại hiệu suất chi phí cao với những chức năng tiên tiến nhất dành cho vận hành tại chỗ.

Các mẫu mới dành cho nhiệt độ cao và phạm vi cực xa đã được thêm vào dòng sản phẩm cảm biến nhiệt độ hồng ngoại kỹ thuật số Sê-ri FT.

Giới thiệu Sê-ri FW, cảm biến bền bỉ, siêu đa phản xạ, không bị ảnh hưởng bởi vật liệu, màu sắc hoặc độ bóng của mục tiêu.

Đạt khả năng tiết kiệm dây dẫn tuyệt vời với Chuẩn truyền thông Mở MỚI.