Bộ thiết bị giao tiếp Sê-ri DL

Dễ dàng lấy bất cứ dữ liệu nào, Dễ dàng thay đổi cài đặt

Đo dữ liệu
Tín hiệu OK (Thành công) / NG (Thất bại)
Tình trạng lỗi
Đặt dung sai
v.v...

Sê-ri DL - Bộ thiết bị giao tiếp

Tiết kiệm dây dẫn đáng kể với miền mở MỚI

Các đặc điểm nổi trội

Không cần phần nối dây này

Tiết kiệm thời gian nối dây nhờ hỗ trợ mạng mở rộng

Cần thêm dây dẫn nếu nhiều khối được sử dụng để kết hợp với nhau. Nếu giao tiếp với Sê-ri DL, khối này sẽ gửi dữ liệu tới PLC và chỉ cần hai dây dẫn nối đến nguồn điện cung cấp và đến thiết bị chính.

Tầm quan sát mạng mở

Đọc theo loạt và thay đổi cài đặt cho nhiều khối khuếch đại

Dữ liệu phát theo loạt cho tối đa 15 khối. Cài đặt có thể thay đổi từ PC hoặc PLC giúp giảm thời gian cài đặt.