Cảm biến hình ảnh với AI tích hợp Sê-ri IV2

Phát hiện tự động cực kỳ ổn định mọi mục tiêu trong bất kỳ môi trường nào

Sê-ri IV2 - Cảm biến hình ảnh với AI tích hợp

Đạt được độ ổn định chưa từng có bằng cách sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo trực quan. Cho kết quả ổn định mà người dùng không cần phải có kiến thức lập trình.

Các ứng dụng

  • Đếm số lượng răng của bánh răng

  • Kiểm tra sự khác biệt thành phần kim loại dựa trên quy trình

  • Kiểm tra chiếu sáng đèn LED

  • Kiểm tra siết chặt nắp

Các đặc điểm nổi trội

Phát hiện ổn định nhờ thuật toán phát hiện dựa trên AI

Cảm biến hình ảnh với AI tích hợp Sê-ri IV2 có thể giải quyết các vấn đề khác nhau mà cảm biến hình ảnh thông thường và thông minh sẽ gặp khó khăn, bao gồm ánh sáng môi trường xung quanh, sự khác biệt riêng lẻ của sản phẩm và sự thay đổi vị trí bộ phận. AI tích hợp được thiết kế đặc biệt để phân biệt sự hiện diện/ vắng mặt, có khả năng phát hiện khác biệt giữa hình ảnh của sản phẩm đạt và không đạt đã đăng ký để tự động xác định cài đặt phù hợp nhất.

Ánh sáng môi trường xung quanh

Vết dầu

Sai lệch

Bề mặt đa dạng

AI có thể tối ưu hóa cài đặt một cách tự động. Điều này giúp cho bất kỳ ai cũng có thể thực hiện đo lường

AI tích hợp phân tích hình ảnh sản phẩm OK và sản phẩm NG đã đăng ký bằng cách sử dụng các đặc điểm khác nhau như màu sắc, độ sáng, hình dạng, phạm vi và mép gờ để tự động định cấu hình cài đặt phát hiện tối ưu. Người dùng chỉ cần đăng ký các sản phẩm OK và sản phẩm NG để hoàn tất cài đặt.