1. Trang chủ
  2. Các giải pháp
  3. Nghiên cứu trường hợp
  4. Thời gian chết bằng không giúp công ty tránh khỏi những vấn đề hóc búa

Thời gian chết bằng không giúp công ty tránh khỏi những vấn đề hóc búa

Khái quát

Một công ty xử lý vật liệu sử dụng một hệ thống băng tải tự động lớn để vận chuyển các khay chứa các bộ phận giữa các trạm xử lý. Các trạm xử lý thường liên quan đến môi trường nhiệt độ cao.

Vấn đề

Băng chuyền khay tự động thỉnh thoảng có thể nạp một khay không đúng trên đường băng tải. Khay nạp nhầm này sau đó làm hỏng dây chuyền sản xuất, tạo ra thời gian chết, gây thiệt hại máy móc và nguy hiểm tiềm ẩn cho người vận hành máy.

Một khay nạp không đúng cách có thể bị trật ra khỏi hai bên của đường băng chuyền. Khi nhìn từ phía bên cạnh của hệ thống băng chuyền, một khay bị trật sẽ nằm hoặc ở quá xa hoặc ở quá gần mép băng chuyền. Một khay nạp đúng sẽ nằm cách mép một khoảng chính xác.

Thêm vào đó, các khay được nung kết trong các trạm xử lý và do đó đôi khi sẽ có màu sắc.

Giải pháp

Cảm biến dựa vào khoảng cách GV của KEYENCE có hiệu quả phát hiện các khay nạp không đúng. GV được gắn để quan sát phía bên cạnh của mỗi khay khi nó đi qua trên băng chuyền. Một khay được đặt đúng sẽ đi qua với khoảng cách chính xác tính từ đầu cảm biến trong khi một khay nạp không đúng cách sẽ đi quá gần hoặc quá xa cảm biến. GV, được thiết lập trong chế độ khu vực, sẽ phát hiện một cách đáng tin cậy một trong hai tình huống trên và cảnh báo đế người vận hành máy về tình hình trước khi khay nạp không đúng có thể làm hỏng dây chuyền sản xuất.
Thêm vào đó, cảm biến dựa vào khoảng cách GV đã được khắc phục nhược điểm của cảm biến - mục tiêu đa màu sắc. Sự đổi màu trên khay do quá trình sưởi ấm và làm mát lặp đi lặp lại không phải là một vấn đề.

Kết quả

GV giải quyết ứng dụng này và loại bỏ vấn đề hóc búa cho các khách hàng. Nếu không có GV, ứng dụng này sẽ yêu cầu một giải pháp kiểu "đo lường" với chi phí xấp xỉ gấp 10 lần.

Các sản phẩm liên quan