1. Trang chủ
  2. Các giải pháp
  3. NGÀNH CÔNG NGHIỆP/ỨNG DỤNG

NGÀNH CÔNG NGHIỆP/ỨNG DỤNG

Các ứng dụng của KEYENCE cho các sản phẩm tự động hóa công nghiệp: chất bán dẫn, linh kiện điện tử, đóng gói, thiết bị gia dụng, ô tô, công cụ máy và thiết bị tự động hóa.