1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao
  6. Các mẫu
  7. Hệ thống xử lý ảnh tích hợp phần mềm quản lý (phiên bản tiếng Anh)

Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực caoSê-ri XG-7000

Hệ thống xử lý ảnh tích hợp phần mềm quản lý (phiên bản tiếng Anh)

XG-H7NE2

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D