Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao

Sê-ri XG-7000

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Hệ thống camera công nghiệp có thể tùy biến - Sê-ri XG-X

Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao Sê-ri XG-7000

Sê-ri XG-7000 - Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao

Sê-ri XG-7000 cung cấp chương trình lập trình chuẩn trực tiếp với bộ điều khiển hoặc chương trình lập trình nâng cao sử dụng phần mềm Vision Editor PC tùy chọn.

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Giảm mạnh nhịp thời gian của máy

Sê-ri XG-X - Hệ thống camera công nghiệp có thể tùy biến

  • Có được sự linh hoạt nhờ hiệu suất nhanh nhất trong công nghiệp
  • Mang đến giải pháp tốt nhất với camera nhanh nhất trong ngành công nghiệp

Tải Catalogue về Sê-ri XG-X Hệ thống camera công nghiệp có thể tùy biến Catalo