Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao

Sê-ri XG-7000

Catalogue Tải Catalogue về

Models Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao Sê-ri XG-7000

Sản phẩm

XG-7000 - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7000

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7000A - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera analog Ngưng

XG-7000A

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera analog

XG-7001 - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7001

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7001A - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera analog Ngưng

XG-7001A

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera analog

XG-7001P - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7001P

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7002 - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7002

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7002A - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển Ngưng

XG-7002A

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7002P - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7002P

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7500 - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7500

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7500A - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera analog Ngưng

XG-7500A

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera analog

XG-7501 - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7501

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7501P - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7501P

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7502 - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7502

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7502P - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7502P

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7700 - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7700

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7701 - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7701

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7701P - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7701P

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7702 - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7702

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7702P - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7702P

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

CA-035C - Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-035C

Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-035M - Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-035M

Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-200C - Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-200C

Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-200M - Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-200M

Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H035C - Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H035C

Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H035M - Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H035M

Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H200C - Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H200C

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H200M - Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H200M

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H500C - Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H500C

Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H500M - Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H500M

Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

XG-035C - Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-035C

Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi dành cho sê-ri XG

XG-035M - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-035M

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi dành cho sê-ri XG

XG-200C - Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-200C

Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG

XG-200M - Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-200M

Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG

XG-H035C - Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-H035C

Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao dành cho sê-ri XG

XG-H035M - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-H035M

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao dành cho sê-ri XG

XG-H100C - Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 1 triệu pixel dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-H100C

Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 1 triệu pixel dành cho sê-ri XG

XG-H100M - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 1 triệu pixel dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-H100M

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 1 triệu pixel dành cho sê-ri XG

XG-H200C - Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-H200C

Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG

XG-H200M - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-H200M

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG

XG-H500C - Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 5 triệu pixel dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-H500C

Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 5 triệu pixel dành cho sê-ri XG

XG-H500M - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 5 triệu pixel dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-H500M

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 5 triệu pixel dành cho sê-ri XG

XG-S035CH (XG-S035C) - Camera Màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-S035CH (XG-S035C)

Camera Màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG

XG-S035CU (XG-S035C) - Camera Màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-S035CU (XG-S035C)

Camera Màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG

XG-S035MH (XG-S035M) - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-S035MH (XG-S035M)

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG

XG-S035MU (XG-S035M) - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-S035MU (XG-S035M)

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG

XG-S200CH (XG-S200C) - Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-S200CH (XG-S200C)

Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG

XG-S200CU (XG-S200C) - Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-S200CU (XG-S200C)

Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG

XG-S200MH (XG-S200M) - Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-S200MH (XG-S200M)

Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG

XG-S200MU (XG-S200M) - Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG Ngưng

XG-S200MU (XG-S200M)

Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG

XG-H7N - Hệ thống xử lý ảnh tích hợp phần mềm quản lý

XG-H7N

Hệ thống xử lý ảnh tích hợp phần mềm quản lý

XG-H7NE1 - Hệ thống xử lý ảnh tích hợp phần mềm quản lý (phiên bản tiếng Anh)

XG-H7NE1

Hệ thống xử lý ảnh tích hợp phần mềm quản lý (phiên bản tiếng Anh)

XG-H7NE2 - Hệ thống xử lý ảnh tích hợp phần mềm quản lý (phiên bản tiếng Anh)

XG-H7NE2

Hệ thống xử lý ảnh tích hợp phần mềm quản lý (phiên bản tiếng Anh)

OP-84231 - Bảng điều khiển chuyên dụng CV-5000/XG-7000/8000

OP-84231

Bảng điều khiển chuyên dụng CV-5000/XG-7000/8000

OP-84236 - Bảng điều khiển chuyên dụng CV-5000/XG-7000/8000 (Không phải in lụa)

OP-84236

Bảng điều khiển chuyên dụng CV-5000/XG-7000/8000 (Không phải in lụa)

OP-51657 - Cáp kết nối song song chuyên dụng 3m

OP-51657

Cáp kết nối song song chuyên dụng 3m

XG-E700 - Khối mở rộng camera dành cho sê-ri XG-7000

XG-E700

Khối mở rộng camera dành cho sê-ri XG-7000

XG-E700A - Khối mở rộng camera analog dành cho sê-ri XG-7000 Ngưng

XG-E700A

Khối mở rộng camera analog dành cho sê-ri XG-7000

CA-CH10 - Cáp camera 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10

Cáp camera 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10BP - Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m

CA-CH10BP

Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m

CA-CH10BX - Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m

CA-CH10BX

Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m

CA-CH10L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10P - Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m

CA-CH10P

Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m

CA-CH10R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10RX - Cáp chống chịu bẻ cong tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp

CA-CH10RX

Cáp chống chịu bẻ cong tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp

CA-CH10X - Cáp camera tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp

CA-CH10X

Cáp camera tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp

CA-CH3 - Cáp camera 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3

Cáp camera 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3BX - Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m

CA-CH3BX

Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m

CA-CH3L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3P - Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m

CA-CH3P

Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m

CA-CH3R - Cáp chống chịu bẻ cong 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3R

Cáp chống chịu bẻ cong 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3X - Cáp camera tốc độ cao 3 m dành cho bộ lặp

CA-CH3X

Cáp camera tốc độ cao 3 m dành cho bộ lặp

CA-CH5 - Cáp camera 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5

Cáp camera 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5BP - Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BP

Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BPE - Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BPE

Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BX - Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m

CA-CH5BX

Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m

CA-CH5L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CN10L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m

CA-CN10L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m

CA-CN10LX - Cáp hình chữ L 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN10LX

Cáp hình chữ L 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN10R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m

CA-CN10R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m

CA-CN10RX - Cáp chống chịu bẻ cong 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN10RX

Cáp chống chịu bẻ cong 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN17L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 17 m

CA-CN17L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 17 m

CA-CN17LX - Cáp hình chữ L 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN17LX

Cáp hình chữ L 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN17R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 17 m

CA-CN17R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 17 m

CA-CN17RX - Cáp chống chịu bẻ cong 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN17RX

Cáp chống chịu bẻ cong 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN3L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m

CA-CN3L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m

CA-CN3LX - Cáp hình chữ L 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN3LX

Cáp hình chữ L 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN3RX - Cáp chống chịu bẻ cong 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN3RX

Cáp chống chịu bẻ cong 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN5L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m

CA-CN5L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m

CA-CN7RE - Cáp camera chống chịu bẻ cong 7 m để mở rộng

CA-CN7RE

Cáp camera chống chịu bẻ cong 7 m để mở rộng

CA-SD1G - Thẻ SD 1GB (Đặc điểm kỹ thuật công nghiệp)

CA-SD1G

Thẻ SD 1GB (Đặc điểm kỹ thuật công nghiệp)

CA-SD4G - Thẻ SD 4 GB (Đặc điểm kỹ thuật công nghiệp)

CA-SD4G

Thẻ SD 4 GB (Đặc điểm kỹ thuật công nghiệp)

OP-84364 - Lõi Ferrite để làm CA-NCL10E (Khối CC-Link) phù hợp với Chuẩn CE

OP-84364

Lõi Ferrite để làm CA-NCL10E (Khối CC-Link) phù hợp với Chuẩn CE