Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao

Sê-ri XG-7000

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển XG-7501P

XG-7501P - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác