Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao

Sê-ri XG-7000

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển XG-7002P

XG-7002P - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác