1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao
  6. Các mẫu
  7. Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực caoSê-ri XG-7000

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-7002P

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D