Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao

Sê-ri XG-7000