Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Hệ thống camera công nghiệp có thể tùy biến - Sê-ri XG-X

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển XG-8502P

XG-8502P - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác