Models Camera quét dòng Sê-ri Line Scan

Sản phẩm

XG-8500L - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8500L

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8500LP - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8500LP

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8502L - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8502L

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8502LP - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8502LP

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8502P - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-8502P

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-8700L - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8700L

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8700LP - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8700LP

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8702L - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8702L

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8702LP - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-8702LP

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-8800L - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-8800L

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển

XG-8800LP - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8800LP

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8802L - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8802L

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8802LP - Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-8802LP

Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng

XG-X2900 - Tương thích camera quét dòng/camera 21 megapixel

XG-X2900

Tương thích camera quét dòng/camera 21 megapixel

XG-HL02M - Camera quét dòng 2048 pixel tốc độ gấp 8 lần

XG-HL02M

Camera quét dòng 2048 pixel tốc độ gấp 8 lần

XG-HL04M - Camera quét dòng 4096 pixel tốc độ gấp 16 lần

XG-HL04M

Camera quét dòng 4096 pixel tốc độ gấp 16 lần

XG-HL08M - Camera quét dòng 8192 pixel tốc độ gấp 16 lần

XG-HL08M

Camera quét dòng 8192 pixel tốc độ gấp 16 lần

CA-LHW12 - Ống kính 12 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW12

Ống kính 12 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW16 - Ống kính 16 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW16

Ống kính 16 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW25 - Ống kính 25 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW25

Ống kính 25 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW35 - Ống kính 35 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW35

Ống kính 35 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW50 - Ống kính 50 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW50

Ống kính 50 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW8 - Ống kính 8 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW8

Ống kính 8 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-CF10 - Cáp camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF10

Cáp camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF10L - Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF10L

Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF3 - Cáp camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF3

Cáp camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF3L - Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF3L

Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF5 - Cáp camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CF5

Cáp camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CF5L - Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CF5L

Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

OP-87391 - Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□5 Ngưng

OP-87391

Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□5

OP-87392 - Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□15 Ngưng

OP-87392

Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□15

OP-87393 - Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□30 Ngưng

OP-87393

Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□30

OP-87394 - Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□45 Ngưng

OP-87394

Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□45

CA-S20D - Đồ gá điều chỉnh tốt 4 trục dành cho camera

CA-S20D

Đồ gá điều chỉnh tốt 4 trục dành cho camera