Camera quét dòng Sê-ri Line Scan

Sê-ri Line Scan - Camera quét dòng

Camera tốc độ cao dành cho kiểm tra và phân tích lỗi trên các bộ phận lớn, sản phẩm dạng dãy dài và dạng trụ tròn.