Bộ chuyển đổi C-mount OP-88578

OP-88578 - Bộ chuyển đổi C-mount

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88578

Camera được hỗ trợ

CA-HF6400x

Ngàm lắp phía ống kính

C-mount

Khối lượng

54 g

Các mẫu khác