Thông số kỹ thuật Ống kính (dùng để quan sát bằng máy) Sê-ri CA-L

Mẫu

CA-LHE12

CA-LHE16

CA-LHE25

CA-LHE35

CA-LHE50

hình ảnh

Tiêu điểm

12 mm

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

F2,0 đến F22

F2,0 đến F16

F2,0 đến F22

WD tối thiểu

0,1 m

0,15 m

0,2 m

0,3 m

Ngàm lắp

C-mount

Kích thước bộ lọc

55 mm P0,5

40,5 mm P0,5

37,5 mm P0,5

Kích thước ảnh/CCD tương thích

ø23 mm (C-mount kích thước đầy đủ)

Biến dạng TV

0,59 %

0,02 %

-0,57 %

-0,17 %

0,80 %

Công suất phân giải

160 chu kỳ/mm ở trung tâm, 80 chu kỳ/mm ở ngoại vi

Phạm vi độ ẩm/nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C, 80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Lớp phủ ống kính

LỚP PHỦ ĐA DẢI, RỘNG

Khối lượng

Xấp xỉ 270 g

Xấp xỉ 250 g

Xấp xỉ 260 g

Xấp xỉ 210 g

Xấp xỉ 220 g

Các trang chính

Mẫu

CA-LHR5

CA-LHR8

CA-LHR12

CA-LHR16

CA-LHR25

CA-LHR35

CA-LHR50

hình ảnh

Tiêu điểm

5 mm

8,5 mm

12 mm

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

F1,8 đến F16

F1,8 đến F11

F1,8 đến F16

F2,0 đến F16

F2,8 đến F16

WD tối thiểu

0,1 m

Ngàm lắp

C-mount

Kích thước bộ lọc

46,0 mm P0,75

34,0 mm P0,5

25,5 mm P0,5

30,5 mm P0,5

Kích thước ảnh/CCD tương thích

2/3"

Biến dạng TV

-0,33 % (-0,11 %)*1

0,31 % (-0,02 %)*1

-0,12 % (0,01 %)*1

-0,20 % (-0,11 %)*1

-0,09 % (-0,04 %)*1

0,05 % (-0,01 %)*1

-0,02 % (0,02 %)*1

Công suất phân giải

200 chu kỳ/mm ở trung tâm, 140 chu kỳ/mm ở ngoại vi

Phạm vi độ ẩm/nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C, 80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Lớp phủ ống kính

LỚP PHỦ ĐA DẢI, RỘNG

Khối lượng

Xấp xỉ 120 g

Xấp xỉ 115 g

Xấp xỉ 105 g

Xấp xỉ 90 g

Xấp xỉ 95 g

Xấp xỉ 160 g

Xấp xỉ 170 g

*1 Cho biết đặc điểm kỹ thuật cho kích thước ảnh/CCD tương thích. Giá trị trong ngoặc áp dụng cho kích thước ảnh/CCD 1/3".

Các trang chính

Mẫu

CA-LH4

CA-LH8

CA-LH12

CA-LH16

CA-LH25

CA-LH35

CA-LH50

CA-LH75

hình ảnh

Tiêu điểm

4,4 mm

8 mm

12 mm

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

75 mm

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

F1,6 đến F16

F1,4 đến F16

F2,0 đến F16

F2,8 đến F22

F2,5 đến F22

WD tối thiểu

0,1 m

0,15 m

0,2 m

1,2 m

Ngàm lắp

C-mount

Kích thước bộ lọc

43,0 mm P0,75

27,0 mm P0,5

25,5 mm P0,5

27,0 mm P0,5

34,0 mm P0,5

Kích thước ảnh/CCD tương thích

1/1,8"

2/3"

Biến dạng TV

-0,2 % (-0,13 %)*1

-0,6 % (-0,28 %)*1

-0,07% (-0,04 %)*1

-0,05 % (-0,1 %)*1

-0,04 % (-0,02 %)*1

-0,2 % (-0,05 %)*1

-0,03 % (-0,01 %)*1

-0,1 % (-0,05 %)*1

Công suất phân giải

100 chu kỳ/mm ở trung tâm, 80 chu kỳ/mm ở ngoại vi

Phạm vi độ ẩm/nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C, 80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 150 g

Xấp xỉ 80 g

Xấp xỉ 75 g

Xấp xỉ 81 g

Xấp xỉ 89 g

Xấp xỉ 69 g

Xấp xỉ 82 g

Xấp xỉ 105 g

*1 Cho biết đặc điểm kỹ thuật cho kích thước ảnh/CCD tương thích. Giá trị trong ngoặc áp dụng cho kích thước ảnh/CCD 1/3".

Các trang chính

Mẫu

CV-L3

CV-L6

CV-L16

CV-L50

hình ảnh

Tiêu điểm

3,5 mm

6 mm

16 mm

50 mm

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

F1,6 đến ĐÓNG

F1,4 đến ĐÓNG

F1,6 đến ĐÓNG

F1,8 đến ĐÓNG

WD tối thiểu

0,1 m

0,2 m

0,4 m

1,0 m

Ngàm lắp

C-mount

Kích thước bộ lọc

43,0 mm P0,75

30,5 mm P0,5

27,0 mm P0,5

30,5 mm P0,5

Kích thước ảnh/CCD tương thích

1/2"

2/3"

Biến dạng TV

-10,0 % (-5,0 %)*1

-1,8 % (-1,4 %)*1

-0,8 % (-0,2 %)*1

-0,2 % (-0,1 %)*1

Công suất phân giải

100 chu kỳ/mm ở trung tâm, 40 chu kỳ/mm ở ngoại vi

Phạm vi độ ẩm/nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C, 80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Bộ lọc phân cực

OP-87894

OP-54030

OP-54029

OP-54030

Bộ lọc bảo vệ

CA-LF43

CA-LF30

CA-LF27

CA-LF30

Khối lượng

Xấp xỉ 90 g

Xấp xỉ 70 g

Xấp xỉ 44 g

Xấp xỉ 50 g

*1 Cho biết đặc điểm kỹ thuật cho kích thước ảnh/CCD tương thích. Giá trị trong ngoặc áp dụng cho kích thước ảnh/CCD 1/3".

Các trang chính

Mẫu

CA-LHW8

CA-LHW12

CA-LHW16

CA-LHW25

CA-LHW35

CA-LHW50

hình ảnh

Tiêu điểm

8 mm

12,5 mm

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

F-stop

F1,4 đến F16*1

WD tối thiểu

0,1 m

0,3 m

0,5 m

Công suất phân giải

120 chu kỳ/mm ở trung tâm, 63 chu kỳ/mm ở ngoại vi

Kích thước ảnh/CCD tương thích

1"

Biến dạng TV

-1,2 % (-1,6 %, -1 %)*2

-1,58 % (-1 %, -0,6 %)*2

-1,0 % (-0,7 %, -0,4 %)*2

-1,0 % (-0,5 %, -0,3 %)*2

-0,5%
(-0,3%,-0,1%)*2

-0,05 % (0,05 %, 0,02 %)*2

Kích thước bộ lọc

55,0 mm P0,75

35,5 mm P0,5

40,5 mm P0,5

Ngàm lắp

C-mount

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C

Độ ẩm tương đối

80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 210 g

Xấp xỉ 160 g

Xấp xỉ 150 g

Xấp xỉ 130 g

Xấp xỉ 140 g

Xấp xỉ 210 g

*1 Khi sử dụng với camera dòng, đề nghị áp dụng khẩu độ khoảng F 2,8. Điều này sẽ cải thiện khả năng phân giải các thiết bị ngoại vi.
*2 Cho biết đặc điểm kỹ thuật cho kích thước ảnh/CCD tương thích. Giá trị trong ngoặc áp dụng cho kích thước CCD 2/3" hoặc 1/2".

Các trang chính

Mẫu

CA-LML0210*1

hình ảnh

Độ phóng đại quang học

x0,25 đến x1,0

WD (tại độ phóng đại tham chiếu)

×0,25

238 mm*2

×0,50

137 mm*2

×0,75

105 mm*2

×1,0

88 mm*2

Kích thước ảnh/CCD tương thích

2"

Trường quan sát (tại độ phóng đại tham chiếu)

1": 9,6 x 12,8 mm đến 38,4 x 51,2 mm
Camera dòng 28,7 mm: 28,7 mm đến 114,7 mm
2": 19,2 x 25,6 mm đến 76,8 x 102,4 mm

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

F6 đến F64 (F-stop: F2,8 đến F32)

Ống kính viễn tâm

-

Kích thước bộ lọc

46,0 mm P0,75

Độ phân giải

×0,25

16,8 µm*3

×0,50

8,4 µm*3

×1,0

4,2 µm*3

Biến dạng TV (Tối đa)

×0,25

-0,10 %

×0,50

0,10 %

×1,0

-0,10 %

Độ sâu trường

×0,25

20,48 mm*4

×0,50

5,12 mm*4

×1,0

1,28 mm*4

Ngàm lắp

Ngàm đặc biệt (M40 P0,75)

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C

Độ ẩm tương đối

80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 650 g

*1 Khi cài đặt ống kính macro (CA-LMxx) vào camera quét dòng, bảo đảm cố định khối ống kính với đế đỡ lắp đặt chuyên dụng (OP-87337, bán riêng) hoặc ngàm tương ứng.
*2 WD cho thấy khoảng cách làm việc tại độ phóng đại tham chiếu. WD sẽ khác nhau tùy thuộc vào sự điều chỉnh độ phóng đại.
*3 Có thể phát hiện đặc tính phân giải nhỏ nhất bằng cách sử dụng ánh sáng có chiều dài bước sóng 550 nm.
*4 Độ sâu trường áp dụng đối với F-stop 16 và sẽ thay đổi tùy thuộc vào cài đặt F-stop. Độ sâu trường chỉ định là một giá trị lý thuyết khi giả sử kích thước CCD 1/2" và độ phân giải ngang 320 dòng. (Vùng nhòe ít nhất trên ảnh là 40 µm)

Các trang chính

Mẫu

CA-LMHR04*1

CA-LMHR08*1

CA-LMHR13*1

CA-LMHR20*1

CA-LMHR40*1

hình ảnh

Độ phóng đại quang học

x0,35 đến x0,44

x0,69 đến x0,88

x1,15 đến x1,47

x1,73 đến x2,20

x3,45 đến x4,41

Kích thước ảnh/CCD tương thích tối đa

2/3"

Trường quan sát

2/3": Độ phóng đại thấp 24,0 x 20,2 mm, Độ phóng đại cao 19,1 x 16,1 mm
1/1,8": Độ phóng đại thấp 20,1 x 15,1 mm, Độ phóng đại cao 16,0 x 12,0 mm

2/3": Độ phóng đại thấp 12,2 x 10,3 mm, Độ phóng đại cao 9,5 x 8,0 mm
1/1,8": Độ phóng đại thấp 10,2 x 7,7 mm, Độ phóng đại cao 8,0 x 6,0 mm

2/3": Độ phóng đại thấp 7,3 x 6,2 mm, Độ phóng đại cao 5,7 x 4,8 mm
1/1,8": Độ phóng đại thấp 6,1 x 4,6 mm, Độ phóng đại cao 4,8 x 3,6 mm

2/3": Độ phóng đại thấp 4,8 x 4,1 mm, Độ phóng đại cao 3,8 x 3,2 mm
1/1,8": Độ phóng đại thấp 4,1 x 3,1 mm, Độ phóng đại cao 3,2 x 2,4 mm

2/3": Độ phóng đại thấp 2,4 x 2,1 mm, Độ phóng đại cao 1,9 x 1,6 mm
1/1,8": Độ phóng đại thấp 2,0 x 1,5 mm, Độ phóng đại cao 1,6 x 1,2 mm

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

Độ phóng đại thấp: 4,4 đến 18, Độ phóng đại cao: 5,5 đến 22

Độ phóng đại thấp: 5,6 đến 21, Độ phóng đại cao: 7,1 đến 27

Độ phóng đại thấp: 5,7 đến 35, Độ phóng đại cao: 7,3 đến 45

Độ phóng đại thấp: 6,8 đến 43, Độ phóng đại cao: 8,7 đến 56

Độ phóng đại thấp: 8,6 đến 183, Độ phóng đại cao: 11 đến 234

Công suất phân giải

Trung tâm/ngoại vi: 120 chu kỳ/mm

WD

Độ phóng đại thấp: 112,7 mm, Độ phóng đại cao: 112,7 mm*2

Độ phóng đại thấp: 111,0 mm, Độ phóng đại cao: 111,0 mm*2

Độ phóng đại thấp: 111,6 mm, Độ phóng đại cao: 111,6 mm*2

Độ phóng đại thấp: 114,8 mm, Độ phóng đại cao: 109,4 mm*2

Độ phóng đại thấp: 65,9 mm, Độ phóng đại cao: 65,9 mm*2

Biến dạng TV

Độ phóng đại thấp: 0,02 %, Độ phóng đại cao: 0,01 %

Độ phóng đại thấp: 0,005 %, Độ phóng đại cao: -0,001 %

Độ phóng đại thấp: 0,011 %, Độ phóng đại cao: -0,015 %

Độ phóng đại thấp: 0,001 %, Độ phóng đại cao: 0,011 %

Độ phóng đại thấp: 0,015 %, Độ phóng đại cao: -0,002 %

Độ sâu trường

Độ phóng đại thấp: 10,449 mm, Độ phóng đại cao: 6,612 mm*3

Độ phóng đại thấp: 2,689 mm, Độ phóng đại cao: 1,653 mm*3

Độ phóng đại thấp: 0,968 mm, Độ phóng đại cao: 0,592 mm*3

Độ phóng đại thấp: 0,428 mm, Độ phóng đại cao: 0,264 mm*3

Độ phóng đại thấp: 0,108 mm, Độ phóng đại cao: 0,066 mm*3

Ngàm lắp

C-mount

Độ phân giải Pixel
(US 3,5 µm: độ phóng đại thấp đến US 4,4 µm: độ phóng đại cao)

10 µm/pixel*4

5 µm/pixel*4

3 µm/pixel*4

2 µm/pixel*4

1 µm/pixel*4

Độ phân giải

8,39 µm*5

5,4 µm*5

3,3 µm*5

2,6 µm*5

1,68 µm*5

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C

Độ ẩm tương đối

80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 400 g

Xấp xỉ 285 g

Xấp xỉ 330 g

Xấp xỉ 410 g

Xấp xỉ 650 g

*1 Các giá trị trên được tính theo giá trị thiết kế quang học. Giá trị thực tế cho từng ống kính sẽ khác nhau tùy theo độ chính xác khi lắp ráp.
*2 WD khoảng cách từ đầu ống kính đến đối tượng hoạt động. Thay đổi độ phóng đại sẽ làm thay đổi khoảng cách này.
*3 Độ sâu trường là một giá trị lý thuyết được tính với F-stop 16 và vùng nhòe ít nhất là 40 µm. Điều này thay đổi tùy theo F-stop.
*4 Độ phân giải pixel là trường quan sát của mỗi pixel. Điều này thay đổi tùy theo camera sử dụng.
US = Kích thước cell khối (Kích thước của 1 pixel)
Cũng có thể sử dụng Sê-ri CA-LMHR tại các độ phân giải pixel khác ngoài những độ phân giải được liệt kê ở đây, tùy thuộc vào độ phóng đại quang học.
*5 Có thể phát hiện đặc tính phân giải nhỏ nhất dưới ánh sáng có chiều dài bước sóng 550 nm.

Các trang chính

Mẫu

CA-LMHE0510 *1

CA-LMHE20 *1

hình ảnh

Độ phóng đại quang học

×0,5 đến ×1,0

×2,0

WD (tại độ phóng đại tham chiếu)

×0,5: 80,0 mm
×1,0: 81,8 mm *2

80,6 mm *2

Kích thước ảnh/CCD tương thích

4/3" (ø23 mm)

Trường quan sát

20,5 mm × 25,5 mm đến 10,2 mm × 12,8 mm (Khi kết nối với CA-HF2100x)

5,1 mm × 6,4 mm (Khi kết nối với CA-HF2100x)

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

5,0 đến 32

5,0 đến 72

Độ phân giải

×0,5: 6,7 μm
×1,0: 3,4 μm *3

1,7 μm *3

Công suất phân giải

Trung tâm/ngoại vi: 120 chu kỳ/mm

Biến dạng TV

0,10 %

Độ sâu trường

×0,5: 5,12 mm
×1,0: 1,28 mm *4

0,320 mm *4

Ngàm lắp

C-mount

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C

Độ ẩm tương đối

80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 1050 g

Xấp xỉ 830 g

*1 Tùy thuộc vào các yếu tố như hướng lắp đặt và những rung động của môi trường, hãy xem xét lại cách lắp đặt chẳng hạn như thực hiện các biện pháp đối phó để giữ ống kính ổn định tại chỗ.
Để biết thông tin về các vị trí giữống kính ổn định tại chỗ, vui lòng xem các ví dụ lắp đặt.
Các giá trị trên được tính theo giá trị thiết kế quang học. Giá trị thực tế cho từng ống kính sẽ khác nhau tùy theo độ chính xác khi lắp ráp.
*2 WD khoảng cách từ đầu ống kính đến đối tượng hoạt động. Thay đổi độ phóng đại sẽ làm thay đổi khoảng cách này.
*3 Có thể phát hiện đặc tính phân giải nhỏ nhất dưới ánh sáng có chiều dài bước sóng 550 nm.
*4 ộ sâu trường là một giá trị lý thuyết được tính với F-stop 16 và vùng nhòe ít nhất là 40 μm. Điều này thay đổi tùy theo F-stop.

Các trang chính

Mẫu

CA-LM0510*1

CA-LM0307*1

hình ảnh

Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại tham chiếu)

x0,5 đến x1,0

x0,3 đến x0,75

WD (tại độ phóng đại tham chiếu)

x0,5: 111 mm, x1,0: 78 mm*2

x0,3: 177,8 mm, x0,75: 97 mm*2

Kích thước ảnh/CCD tương thích

2/3"

Trường quan sát (tại độ phóng đại tham chiếu)

1/3"

3,6 x 4,8 mm đến 7,2 x 9,6 mm

4,8 x 6,4 mm đến 12 x 16 mm

1/2"

4,8 x 6,4 mm đến 9,6 x 12,8 mm

6,4 x 8,5 mm đến 16 x 21,3 mm

2/3"

6,6 x 8,8 mm đến 13,2 x 17,6 mm

8,8 x 11,7 mm đến 22,0 x 29,3 mm

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

5 đến ĐÓNG (F-stop: 2,8 đến ĐÓNG)

Độ sâu trường

x0,5: 5,12 mm, x1,0: 1,28 mm*3

x0,3: 14,22 mm, x0,75: 2,27 mm*3

Biến dạng TV tối đa

x0,5: -0,4 %, x1,0: -0,1 %

x0,3: 0,10 %, x0,75: 0,025 %

Độ phân giải

x0,5: 6,7 µm, x1,0: 3,4 µm*4

x0,3: 11,2 µm, x0,75: 4,5 µm*4

Ngàm lắp

C-mount

Phạm vi độ ẩm/nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50°C, 80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 220 g

Xấp xỉ 345 g

*1 Có thể phát hiện đặc tính phân giải nhỏ nhất dưới ánh sáng có chiều dài bước sóng 550 nm.
Các giá trị trên được tính theo giá trị thiết kế quang học. Giá trị thực tế cho từng ống kính sẽ khác nhau tùy theo độ chính xác khi lắp ráp.
*2 WD cho thấy khoảng cách làm việc tại độ phóng đại tham chiếu. WD sẽ khác nhau tùy thuộc vào sự điều chỉnh độ phóng đại.
*3 Độ sâu trường áp dụng cho 16 F-stop. Độ sâu trường khác nhau tùy thuộc vào cài đặt F-stop.
Độ sâu trường chỉ định là một giá trị lý thuyết khi giả sử kích thước ảnh/CCD 1/2" và độ phân giải ngang 320 dòng. (Vùng nhòe ít nhất trên ảnh là 40 µm)
*4 Có thể phát hiện đặc tính phân giải nhỏ nhất dưới ánh sáng có chiều dài bước sóng 550 nm.

Các trang chính

Mẫu

CA-LMH05*1

CA-LMH10*1

CA-LMHA05*1

CA-LMHA10*1

CA-LMHA20*1

hình ảnh

Hình dạng

Chuẩn

Đồng trục

Độ phóng đại quang học

x0,5

x1,0

x0,5

x1,0

x2,0

Kích thước ảnh/CCD tương thích

2/3"

Trường quan sát (tại độ phóng đại tham chiếu)

1/3": 7,2 x 9,6 mm
1/2": 9,6 x 12,8 mm
2/3": 13,2 x 17,6 mm

1/3": 3,6 x 4,8 mm
1/2": 4,8 x 6,4 mm
2/3": 6,6 x 8,8 mm

1/3": 7,2 x 9,6 mm
1/2": 9,6 x 12,8 mm
2/3": 13,2 x 17,6 mm

1/3": 3,6 x 4,8 mm
1/2": 4,8 x 6,4 mm
2/3": 6,6 x 8,8 mm

1/3": 1,8 x 2,4 mm
1/2": 2,4 x 3,2 mm
2/3": 3,3 x 4,4 mm

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

9,6

11,1

9,6

11,1

13,5

Phạm vi độ ẩm/nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50°C, 80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

WD

110,2 mm*2

110,1 mm*2

110,2 mm*2

110,1 mm*2

110,2 mm*2

Biến dạng TV

0,00 % (2/3")

0,01 % (2/3")

Độ sâu trường

3,1 mm*3

0,9 mm*3

3,1 mm*3

0,9 mm*3

0,3 mm*3

Ngàm lắp

C-mount

Độ phân giải

12,9 µm*4

7,5 µm*4

12,9 µm*4

7,5 µm*4

4,5 µm*4

Khối lượng

Xấp xỉ 100 g

Xấp xỉ 95 g

Xấp xỉ 110 g

Xấp xỉ 105 g

Xấp xỉ 140 g

*1 Tùy thuộc vào các yếu tố như sự định hướng lắp đặt và những rung động của môi trường, xem xét tăng cường lắp đặt như thực hiện các biện pháp để giữ ống kính tại chỗ. Về thông tin các địa điểm giữ ống kính tại chỗ, xem các ví dụ lắp đặt.
Các giá trị nêu trên được tính theo giá trị thiết kế quang học. Giá trị thực tế đối với từng ống kính sẽ khác nhau tùy theo độ chính xác của việc lắp ráp.
*2 WD chỉ ra khoảng cách từ đầu ống kính đến đối tượng hoạt động.
*3 Độ sâu trường là một giá trị lý thuyết được tính với vùng tròn nhòe ít nhất là 40 µm.
*4 Đặc tính phân giải nhỏ nhất có thể được phát hiện bằng ánh sáng có chiều dài bước sóng 550 nm.

Các trang chính

Mẫu

CA-LM1*1

hình ảnh

Loại

Chuẩn

Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại tham chiếu)

x1

Phạm vi phóng đại

-

WD (tại độ phóng đại tham chiếu)

67 mm*2

Kích thước ảnh/CCD tương thích

2/3"

Trường quan sát (tại độ phóng đại tham chiếu)

1/3"

3,6 x 4,8 mm

1/2"

4,8 x 6,4 mm

2/3"

6,6 x 8,8 mm

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

11,5

Độ sâu trường

920 µm*3

Biến dạng TV tối đa

0,02 %

Độ phân giải

7,7 µm*4

Ngàm lắp

C-mount

Phạm vi độ ẩm/nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50°C, 80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 66 g

*1 Các giá trị trên đều được tính theo giá trị thiết kế quang học. Giá trị thực tế cho từng ống kính sẽ khác nhau tùy theo độ chính xác khi lắp ráp.
*2 Khoảng cách làm việc là khoảng cách làm việc của từng ống kính tại độ phóng đại tham chiếu. Khoảng cách này sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc điều chỉnh độ phóng đại. (Bao gồm CA-LM1/LMA1)
*3 Độ sâu trường nêu trên là giá trị lý thuyết khi giả sử kích thước ảnh/CCD 1/2" hoặc 2/3" và độ phân giải ngang của dòng 320 TV. (Vùng nhòe ít nhất trên ảnh là 40 µm)
*4 Có thể phát hiện đặc tính phân giải nhỏ nhất dưới ánh sáng có chiều dài bước sóng 550 nm.

Các trang chính

Mẫu

CA-LMA1*1

hình ảnh

Loại

Đồng trục

Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại tham chiếu)

x1

Phạm vi phóng đại

-

WD (tại độ phóng đại tham chiếu)

67 mm*2

Kích thước ảnh/CCD tương thích

2/3"

Trường quan sát (tại độ phóng đại tham chiếu)

1/3"

3,6 x 4,8 mm

1/2"

4,8 x 6,4 mm

2/3"

6,6 x 8,8 mm

Phạm vi F-stop (khẩu độ)

11,5

Độ sâu trường

920 µm*3

Biến dạng TV tối đa

0,02 %

Độ phân giải

7,7 µm*4

Ngàm lắp

C-mount

Phạm vi độ ẩm/nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50°C, 80 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 75 g

*1 Các giá trị trên đều được tính theo giá trị thiết kế quang học. Giá trị thực tế cho từng ống kính sẽ khác nhau tùy theo độ chính xác khi lắp ráp.
*2 Khoảng cách làm việc là khoảng cách làm việc của từng ống kính tại độ phóng đại tham chiếu. Khoảng cách này sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc điều chỉnh độ phóng đại. (Bao gồm CA-LM1/LMA1)
*3 Độ sâu trường nêu trên là giá trị lý thuyết khi giả sử kích thước ảnh/CCD 1/2" hoặc 2/3" và độ phân giải ngang của dòng 320 TV. (Vùng nhòe ít nhất trên ảnh là 40 µm)
*4 Có thể phát hiện đặc tính phân giải nhỏ nhất dưới ánh sáng có chiều dài bước sóng 550 nm.

Các trang chính

Mẫu

CA-LHS8

CA-LHS16

CA-LHS25

CA-LHS50

CA-LS4

CA-LS6

CA-LS16

CA-LS30

hình ảnh

Tổng quan

Ống kính chuyên dụng dành cho camera siêu nhỏ (ø17)

Ống kính chuyên dụng dành cho camera siêu nhỏ (ø12)

Các trang chính

Mẫu

CA-LF25

CA-LF27

CA-LF30

CA-LF34

CA-LF43

hình ảnh

Loại

Bộ lọc bảo vệ ống kính
25,5

Bộ lọc bảo vệ ống kính 27

Bộ lọc bảo vệ ống kính
30,5

Bộ lọc bảo vệ

Ghi chú

Đối với đường kính đinh vít 25,5-mm

Đối với đường kính đinh vít 27-mm

Đối với đường kính đinh vít 30,5-mm

Đối với đường kính đinh vít 34-mm

Đối với đường kính đinh vít 43-mm

Các trang chính

Mẫu

CA-LF25R

hình ảnh

Loại

Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh (R60)

Ghi chú

M25.5 P0.5

Các trang chính