1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Ống kính (dùng để quan sát bằng máy)
  6. Các mẫu
  7. Vòng mở rộng ɸ12 5 mm

Ống kính (dùng để quan sát bằng máy)Sê-ri CA-L

Vòng mở rộng ɸ12 5 mm

OP-51590

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D